Povinná výbava a pravidla rybolovu

POVINNÁ VÝBAVA

 • Podložka vaničkového typu 
 • Podběrák ramena minimálně 90 cm (nejlépe pogumovaná síťka) 
 • Nádobu na polévání úlovku.
 • Dezinfekce k ošetření ryb. Dezinfekci možno zakoupit u správce 200,-kč

KRMENÍ

 • Omezené krmeni červenec/srpen 3 kg na den rybář.
 • Kukuřice vařená!!! (bude se kontrolovat) neomezeno
 • Pšenice neomezeno
 • Řepka neomezeno – před použitím spatřit nebo uvařit!!!
 • Tygři ořech povolen
 • Boilies-Pelety-Methodmix
 • Krmení Spomb raketou POVOLENO!
 • Krmeni je povolené Kobrou / prakem / vyvážecí lodičkou
 • Zákaz používání ve velkém množství tekutých olejů!

PRAVIDLA RYBOLOVU

 • K rybolovu je nutno používat kmenový vlasec o tloušťce minimálně 0,30mm. Konec návazce musí být tvořen z shockového vlasce.
 • Zákaz používání pletené šokové šňůry.
 • Olovněná šňůra MAX 1 metr.
 •  Zig Rig povolen délka neomezená.
 • Zákaz používání pevných montáží (helicopter), montáž musí být průběžné-úniková montáž.
 • Rybolov povolen vždy na prut s jedním návazcem a jedním háčkem s mikro hrotem.
 • Všechny ulovené ryby se vrací po možném vyfocení zpět do vody , chytá se metodou “chyť a pusť”
 • Přísný zákaz sakování ryb!!!

PRAVIDLA REVÍRU

 • Zakoupením povolenky, rybář souhlasí s ceníkem a podmínkami rybolovu, které se zavazuje plně respektovat a dodržovat.
 • U mola 0/1/2/3/ se platí záloha 1000,- za molo a při ukončení rybolovu a kontrole místa správcem se záloha vrací.
 • Pouze rybář s platnou povolenkou k rybolovu si smí zavézt věci na chytací místo a poté vozidlo odstaví na odstavnou plochu k tomu určenou dle instrukcí správce.
 • Od 20:00 je příjezd uzavřen a je zakázáno opustit lovné místo bez vědomí správce.
 • Lovné místo musí být osvětleno.
 • Vyvážení nástrahy povoleno pouze zavážecí lodičkou.
 • Povinné používání BACK LEAD na cele vodní nádrži na všech lovných místech! (bude možnost zakoupit u správce)
 • Začátek rybolovu dle dohody se správcem.
 • Jiný příjezd nebo odjezd je možný pouze po dohodě se správcem. Každý rybář se zavazuje opustit revír nejpozději do sjednané doby konce rybolovu, jinak je nutno zakoupit další povolenky k rybolovu, pokud je místo nadále volné.
 • Při ulovení ryby se rybář zavazuje ulovenou rybu udržovat na břehu poléváním na namočené podložce, šetrně vyndat háček, případně ošetřit desinfekcí a v co nejkratší době rybu navrátit do vody. V případě focení ryb je povoleno pouze v pokleku nad podložkou, ne ve stoje – při vyklouznutí ryby hrozí její úhyn! Po nafocení pustit ihned zpět do vody.
 • Navrácení ulovených ryb nutno vždy z podložky.
 • ZÁKAZ LOVU DRAVCŮ!
 • Každá návštěva která jde na lovné místo musí být nahlášena rybářem za kterým jde.
 • Každá návštěva musí být předem hlášena správci a nahlášen příchod.
 • Návštěvy jsou 8:00 do 19:30 (nebo dle domluvy se správcem!!!)
 • Návštěva zaparkuje dle pokynu správce – není možné jezdit na lovná místa.
 • Přes HRAZ JE PRŮJEZD ZAKÁZÁN, v případě, že budete mít rezervováno lovné místo 0/1/2/3 tak pojedete rovnou na lovné místo dle informací na webu příjezdové cesty a jak dojedete na lovné místo, tak zavoláte správci a správce za vámi přijede.
 • Rybářský člun (elektromotor) je možno použít od lovného místa č.10 až po místo č.20
  Používání člunu je nutno domluvit se správcem předem při rezervaci místa.
 • Při rybolovu se lovící zavazuje uzpůsobit dalším rybářům a neprovádět nahazování přes jejich montáže.
 • V případě že je rybář sám na lovném místě a chce si odskočil na WC musí vytáhnout všechny pruty z vody ven!!!
  Při nočním rybolovu je podmínkou obsluha prutů, jinak nesmí být nahozeno!
 • Postavení bivaků i stanů je na svém lovném místě zdarma.
 • Zákaz lámání porostů v revíru a mimo něj! Zákaz rozdělávání otevřeného ohně.
 • Přenosný gril povolen, nadzemní ohniště také.
 • Přísný zákaz provádět osobní hygienu v jezeře.
 • Pes je povolen, rybář musí psa ohlásit správci a musí mít psa pod dozorem na svém lovném místě a uklízet po něm exkrementy.
 • Případné návštěvy se při vstupu do revíru musí hlásit u správce.
 • Každý rybář a případný doprovod se zavazují dodržovat klid, zejména v nočních hodinách (je nutno vzájemně respektovat a vždy brát ohled na ostatní rybáře na jiných místech).
 • Dodržování pořádku a čistoty na svém lovném místě.
 • Při ulovení poraněné či nemocné ryby, nutno zavolat správci: 776 315 672
 • Rybáře, kteří se neumí šetrně chovat k rybám a okolí u nás na vodní nádrži nechceme!!!
 • To platí pro všechny, kteří poruší pravidla rybolovu např. tím že nepoužívají podložky vaničkového typu a velké podběráky, nemají průběžná olova, nefotí ryby v pokleku nad podložkou a nevracejí je do vody s podložkou, v noci ruší okolní rybáře, udělají nepořádek, lovná místa nedají do původního stavu.
 • V případě, že rybář poruší hrubě pravidla rybolovu nebo ukončí z jakýchkoliv důvodů předčasně rybolov sám, tomu se zbytek částky nevrací. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen bez náhrady.
 • Vstup a pohyb rybářů na vodní nádrž je na vlastní nebezpečí, provozovatel neručí za způsobené újmy. Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru vodní nádrži Tršice
 • Po ukončení rybolovu je potřeba předat lovné místo správci uklizené.
 • Chytat a manipulovat s pruty může pouze osoba, která si řádně zakoupila povolenku. Povolenka není přenosná na druhou osobu.

REZERVACE

 • Týdenní rezervace – ZAČÁTEK VŽDY V PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE
  po domluvě se správcem je možnost začít v neděli odpoledne  –  v případě, že lovné místo bude už volné z víkendového rybolovu.
 • Rezervace je platná po zaplacení 100% částky za lovné místo nebo po předchozí domluvě je možné zaplatit zálohu a zbytek na místě správci.
 • Do poznámky k platbě zadejte číslo mola a datum kdy začíná rezervace
  číslo účtu  5915446329/0800
  IBAN CZ73 0800 0000 0059 1544 6329 
  BIC GIBA CZ PX 
Rezervace a Kontakt

Adresa

SPORTOVNÍ RYBOLOV NÁDRŽ TRŠICE

Mobil

+420 776 315 672

Rezervace  +420 776 315 672

Pondělí – Pátek od 9hod do 17 hod.